BIP Gminy Jedwabne

XIII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem

Data powstania: czwartek, 10 paź 2019 22:01
Data opublikowania: czwartek, 10 paź 2019 22:15
Opublikował(a): Konserwator strony
Zaakceptował(a): Konserwator strony
Artykuł był czytany: 1124 razy

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

poniedziałek, 7 paź 2019 12:39
„Przebudowa drogi gminnej nr 104678B, nr 104679B i nr 104661B w miejscowości Konopki Tłuste na odcinkach: - odc. I w km 0+000 do km 0+506,59; - odc. II w km 0+000 do km 0+085,93; - odc. III w km 0+000 do km 0+086,40”
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE

poniedziałek, 30 wrz 2019 14:32
o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

poniedziałek, 20 sie 2018 12:54
dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Jedwabne realizowanego na podstawie projektu pn. „Budowa instalacji OZE na potrzeby mieszkańców Gminy Jedwabne” nr WND-RPPD.05.01.00-20-0163/17
Czytaj całość

INORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

wtorek, 3 lip 2018 12:05
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 574750-N-2018 z dnia 18.06.2018r. Nazwa Zadania: „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Kubrzany”
Czytaj całość