BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

XVIII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem

Data powstania: czwartek, 27 lut 2020 18:09
Data opublikowania: czwartek, 27 lut 2020 20:18
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 4884 razy

Wiadomości

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

środa, 1 kwi 2020 10:33

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

środa, 1 kwi 2020 09:22
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie terenów rekreacyjnych przy ul. Plac 250-lecia w Jedwabnem oraz w miejscowości Pawełki, gm. Jedwabne"

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

czwartek, 19 mar 2020 10:38
na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW i powierzchni zabudowy do 7,60 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na ternie działek nr 183 i 184 w miejscowości Kotowo-Plac, gm. Jedwabne’’.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

piątek, 6 mar 2020 12:57
dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku stodoły na budynek inwentarski wraz z zwiększeniem obsady bydła mlecznego o 27 DJP (docelowa obsada w gospodarstwie 94 DJP) w systemie utrzymania mieszanym oraz budową płyty obornikowej o powierzchni 100 m2 ze zbiornikiem na gnojówkę o pojemności 80 m3 na części działki o numerze ewid. 64/2 we wsi Kucze Wielkie, gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj. podlaskie”.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko

piątek, 6 mar 2020 12:55
dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid. 269, obręb ewidencyjny Biczki, położonej w gm. Jedwabne ”.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

piątek, 17 sty 2020 10:53
dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1 MW wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami infrastruktury technicznej na działce nr ewidencyjny 260 położonej w obrębie Orlikowo, gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj. podlaskie’’.

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

piątek, 17 sty 2020 10:52
dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ewid. 5/1, 6/1 obręb ewidencyjny Witynie, gm. Jedwabne’’.

Raport o stanie Gminy Jedwabne za 2018 rok

poniedziałek, 10 cze 2019 12:21
Raport o stanie Gminy Jedwabne za 2018 rok