BIP Gminy Jedwabne

Wiadomości

OGŁOSZENIE

poniedziałek, 24 sie 2015 07:33
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnem zawiadamia, że zostało unieważnione zaproszenie do składania ofert na dowóz dzieci do szkół. Prezes Zarządu Robert Czerwiński
Czytaj całość

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

czwartek, 20 sie 2015 11:32
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mickiewicza 4, 18 – 420 Jedwabne reprezentowane przez Prezesa Zarządu Roberta Czerwińskiego zaprasza do składania ofert na dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem oraz odwóz do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć lekcyjnych z terenu gminy Jedwabne w roku szkolnym 2015/2016 wraz z opiekunem.
Czytaj całość

Ogłoszenie

środa, 12 sie 2015 12:32
Informuję, że zakończona została aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, występujących na terenie Miasta i Gminy Jedwabne.
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE

czwartek, 23 lip 2015 14:02
Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym /Dz. U. z 2015 r. poz. 318/ podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r.
Czytaj całość

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

wtorek, 5 maj 2015 11:41
Gmina Jedwabne mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców, przystąpiła do opracowania dokumentu pn.: Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jedwabne, dotycząca osób fizycznych i prawnych.
Czytaj całość

Zmiany w dowodach osobistych, elektroniczna rejestracja aktów stanu cywilnego oraz ślub poza urzędem – od 01 marca 2015 roku.

wtorek, 3 mar 2015 12:01
1 marca 2015 roku weszły w życie trzy nowe regulacje prawne: • ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego, • ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności, • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych. W stosunku do obecnych rozwiązań, w związku z równoczesną przebudową systemu rejestrów państwowych (SRP), w obszarze rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych nastąpi szereg zmian.
Czytaj całość

INFORMACJA

piątek, 23 sty 2015 11:34
URZĄD MIEJSKI W JEDWABNEM INFORMUJE, IŻ PRZYSTĄPIŁ DO TWORZENIA PROJEKTU LISTY OSÓB ZAINTERESOWANYCH MONTAŻEM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA BUDYNKACH MIESZKALNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY JEDWABNE. OSOBY ZAINTERESOWANE ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA I ZŁOŻENIA WSTĘPNEJ ANKIETY W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W JEDWABNEM, UL. ŻWIRKI I WIGURY 3, POKÓJ NR 21.
Czytaj całość

INFORMACJA

wtorek, 23 gru 2014 10:38
Komunalny Zakład Budżetowy w Jedwabnem informuje, że zgodnie z zapisem art. 24 p. 8 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz 858 ze zmianami), Uchwałą Nr XXXV/209/05 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz uchwałą Rady Miejskiej w Jedwabnem Nr III/6/14 z dnia 17.12.2014 r. w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody oraz udzielenie dotacji przedmiotowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jedwabnem, z dniem 01.01.2015 r. będą obowiązywały nowe taryfy stawek i opłat za dostawę wody i zrzut ścieków do kanalizacji sanitarnej dla odbiorców usług Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jedwabnem.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE

środa, 18 cze 2014 10:05
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399.) Burmistrz Jedwabnego przypomina o obowiązku zawarcia przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, w tym wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej umowy na odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.
Czytaj całość