BIP Gminy Jedwabne

Wiadomości

OBWIESZCZENIE

środa, 8 cze 2016 14:48
Na podstawie art. 33 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dn. 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 roku, poz. 353)., Burmistrz Jedwabnego zawiadamia o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa głównej hali produkcyjnej do wytwarzania nowych typów wyrobów betonowych opatentowanymi metodami, z efektywnym wykorzystaniem zasobów, surowców i energii”.
Czytaj całość

Postanowienie

środa, 8 cze 2016 14:45
o odwieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Czytaj całość

Zmiany w dowodach osobistych, elektroniczna rejestracja aktów stanu cywilnego oraz ślub poza urzędem – od 01 marca 2015 roku.

wtorek, 3 mar 2015 12:01
1 marca 2015 roku weszły w życie trzy nowe regulacje prawne: • ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego, • ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności, • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych. W stosunku do obecnych rozwiązań, w związku z równoczesną przebudową systemu rejestrów państwowych (SRP), w obszarze rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych nastąpi szereg zmian.
Czytaj całość