BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

III Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem

Data powstania: środa, 19 cze 2024 16:12
Data opublikowania: środa, 19 cze 2024 16:14
Opublikował(a): Adrian Górski
Zaakceptował(a): Adrian Górski
Artykuł był czytany: 3685 razy

Wiadomości

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

piątek, 19 lip 2024 10:43
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: ,,Budowa budynku inwentarskiego o planowanej obsadzie do 101 DJP (łącznie w gospodarstwie do 110 DJP) w systemie chowu bezściołowego i ściołowego wraz ze zbiornikiem wewnętrznym podrusztowym na gnojowicę o pojemności do 3000 m3 na działce o nr geod. 124 położonej we wsi Pluty, gm. Jedwabne’’

Zapytanie ofertowe

czwartek, 18 lip 2024 13:05
na Zakup i dostawa węgla opałowego w sezonie grzewczym 2024/2025 do Szkoły Podstawowej w Nadborach.

Zawiadomienie o obradach zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem

środa, 17 lip 2024 09:16
w dniu 23 lipca 2024 r.

Zapytanie ofertowe

czwartek, 11 lip 2024 14:04
dot. dowozu i odwozu uczniów z orzeczeniem

Zapytanie ofertowe

poniedziałek, 8 lip 2024 12:39
dot. zadania pn.: „Utworzenie terenu rekreacyjnego – siłowni plenerowej” w miejscowości Nadbory, gm. Jedwabne

Zawiadomienie

piątek, 28 cze 2024 12:51
Informacja o planowanych konsultacjach społecznych dot. zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1914B Pieńki Borowe - DW 668 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej".

Zapytanie ofertowe w ramach postępowania zakupowego Nr 2/2024 w sprawie zamówienia na prowadzenie robót budowlanych

piątek, 28 cze 2024 09:28
na "Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie zabytkowego budynku Plebanii w Jedwabnem"

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BIOŚ.6220.4.2024.A.K z dnia 27.06.2024 r. o środowiskowych uwarunkowaniach

czwartek, 27 cze 2024 11:51
dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1914B Pieńki Borowe – DW 668 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej

wtorek, 25 cze 2024 14:39
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak BIOŚ.6220.1.2024.A.K z dnia 11.03.2024 r.

Zapytanie ofertowe

czwartek, 13 cze 2024 14:18
na usługę pn. "Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego w kwocie 1.000,000,00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Jedwabne w 2024 r."

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jedwabne

czwartek, 13 cze 2024 09:16

Zawiadomienie o obradach zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem

środa, 12 cze 2024 13:04
w dniu 19 czerwca 2024 r.

NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE AZBESTU

piątek, 7 cze 2024 11:16

Raport o stanie Gminy Jedwabne

środa, 29 maj 2024 13:05
za 2023 rok

Zawiadomienie – obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu pełnego materiału dowodowego

środa, 29 maj 2024 12:35
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1914B Pieńki Borowe – DW 668 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”

POSTANOWIENIE NR 333/2024 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 17 maja 2024 r.

piątek, 17 maj 2024 14:53
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

POSTANOWIENIE NR 332/2024 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 17 maja 2024 r.

piątek, 17 maj 2024 14:49
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nadborach

wtorek, 14 maj 2024 13:37

INFORMACJA INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY

wtorek, 30 kwi 2024 11:59
o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Jedwabne

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Jedwabne za 2023 rok

czwartek, 25 kwi 2024 10:09

POSTANOWIENIE

poniedziałek, 22 kwi 2024 13:55
KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY z dnia 18.04.2024 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Jedwabnem

Burmistrz Jedwabnego ogłasza I przetarg ustny ograniczony

piątek, 19 kwi 2024 13:35
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność gminy Jedwabne

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podlaskiego

środa, 10 kwi 2024 11:37
Gmina Jedwabne

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 02.04.2024r.

czwartek, 4 kwi 2024 10:53
dot. umorzenia postepowania odwoławczego dot. decyzji BIOŚ.6220.1.2024

ROZKŁAD JAZDY

poniedziałek, 25 mar 2024 11:07
Gmina Jedwabne - bezpłatny gminny przewóz pasażerski w dniu wyborów samorządowych 07.04.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

piątek, 15 mar 2024 11:58
na świadczenie usług z zakresu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedwabne poprzez wykonywanie w 2024 roku zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów należących do mieszkańców Gminy Jedwabne.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr BIOŚ.6220.1.2024.A.K. z dnia 11.03.2024 r. o środowiskowych uwarunkowaniach

poniedziałek, 11 mar 2024 11:49
dla przedsięwzięcia pn. ,,Zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów na działce o nr geod. 5 w miejscowości Kaimy, gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj. podlaskie”

Zawiadomienie – obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu pełnego materiału dowodowego

poniedziałek, 4 mar 2024 14:32
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa i przebudowa jałownika oraz stodoły, ze zmianą sposobu użytkowania, w gospodarstwie o docelowej, maksymalnej obsadzie ok. 104,0 DJP w mieszanym systemie chowu, na działce nr 16 we wsi Olszewo - Góra, gm. Jedwabne, powiat łomżyński, woj. podlaskie”

Zawiadomienie – obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu pełnego materiału dowodowego

piątek, 1 mar 2024 10:31
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1932B na terenie gminy Jedwabne w powiecie łomżyńskim”

Zaproszenie do składania ofert

środa, 28 lut 2024 08:52
Gmina Jedwabne reprezentowana przez Burmistrza Jedwabnego – Pana Adama Mariusza Niebrzydowskiego, zaprasza do składania ofert na realizację usługi pn.: „Wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkowej zieleni zlokalizowanej na terenie parku dworskiego w Jedwabnem z aleją kasztanową na działkach o nr ew. 1284/5, 1285/2 w Jedwabnem’’.

Zarządzenie Nr 7/24 Burmistrza Jedwabnego z dnia 12 lutego 2024 roku

czwartek, 15 lut 2024 11:21
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nadborach

OBWIESZCZENIE znak BIOŚ.6220.3.2024 o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

piątek, 9 lut 2024 11:39
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1932B na terenie gminy Jedwabne w powiecie łomżyńskim”

Zawiadomienie – obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu pełnego materiału dowodowego

czwartek, 8 lut 2024 11:02
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: ,,Zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów na działce o nr geod. 5 w miejscowości Kaimy, gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj. podlaskie”

ZAWIADOMIENIE

piątek, 19 sty 2024 12:58
dot. konsultacji społecznych dla zadania: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1932B na odcinku Chyliny - Kąty o łącznej długości ok. 3,4 km

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

poniedziałek, 15 sty 2024 15:04
z dnia 12 stycznia 2024 r. o kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

Skarga Rady Miejskiej w Jedwabnem na

poniedziałek, 8 sty 2024 09:21
Postanowienie Nr 1/24 z dnia 04.01.2024 r. Komisarza Wyborczego w Łomży w sprawie podziału Powiatu Łomżyńskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Podział Powiatu Łomżyńskiego na okręgi wyborcze

piątek, 5 sty 2024 09:50
Postanowienie Nr 1/2024 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 04.01.2024 r.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Ostrołęce o wszczęciu postępowania administracyjnego

wtorek, 19 gru 2023 08:58
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni SW1, zlokalizowanej na działce o nr ew. 24/4 obręb Kaimy.

Raport o stanie Gminy Jedwabne

poniedziałek, 5 cze 2023 10:19
za 2022 rok

Platforma eZamawiający

czwartek, 25 lut 2021 10:52
https://jedwabne.ezamawiajacy.pl/