BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nieudostępniona

Jak uzyskać informację publiczną nieudostępnioną na stronach biuletynu?

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:

Informacja publiczna, która nie została udostęniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej. 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje, zgodnie z art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak, niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.  

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji o jakich mowa w art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

Nie jest wymagany wniosek pisemny w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia organów kolegialnych gminy. O terminie, miejscu i porządku obrad tych organów zawiadamia się poprzez ogłoszenie w BIP.   

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 26 cze 2003 17:58
Data opublikowania: czwartek, 26 cze 2003 18:03
Data edycji: piątek, 10 mar 2006 11:35
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 17439 razy
Ilość edycji: 3