BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja publiczna dotycząca zadania pn. "Odławianie bezdomnych psów z terenu Gminy Jedwabne i zapewnienie im opieki w schronisku”

Data powstania: środa, 15 sty 2020 11:56
Data opublikowania: środa, 15 sty 2020 12:01
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 264 razy

Informacja nieudostępniona

Jak uzyskać informację publiczna nieudostępnioną na stronach biuletynu?
Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:
Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Urząd Miejski w Jedwabnem w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

1.wywieszanie informacji, w tym aktów prawnych organów gminy na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego,

2.udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych gminy oraz udostępnianie dokumentów na wniosek, złożony (zgłoszony) w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem.

Nie jest wymagany wniosek pisemny w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia organów kolegialnych gminy. O terminie, miejscu i porządku obrad tych organów zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, wywieszane nie później niż 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 26 cze 2003 17:58
Data opublikowania: czwartek, 26 cze 2003 18:03
Data edycji: piątek, 10 mar 2006 11:35
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 13811 razy
Ilość edycji: 2