BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie

o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 19 lis 2020 14:50
Data opublikowania: czwartek, 19 lis 2020 14:53
Opublikował(a): Izabela Grabowska
Zaakceptował(a): Izabela Grabowska
Artykuł był czytany: 42 razy

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie budynku inwentarskiego-obory (łączna obsada bydła w gospodarstwie 47 DJP) w systemie chowu bezściołowego z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę o poj. 700 m3 na części działki nr 261/2 we wsi Nadbory, gm. Jedwabne’’.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 18 lis 2020 09:27
Data opublikowania: środa, 18 lis 2020 09:28
Opublikował(a): Izabela Grabowska
Zaakceptował(a): Izabela Grabowska
Artykuł był czytany: 44 razy

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie drogi gminnej nr 4651B Witynie - Chrostowo w km 0+000 do km 2+293 odcinek długości 2293 m’’.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 18 lis 2020 09:24
Data opublikowania: środa, 18 lis 2020 09:26
Opublikował(a): Izabela Grabowska
Zaakceptował(a): Izabela Grabowska
Artykuł był czytany: 40 razy

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WSTII.420.1.49.2020.RŚ z dn. 16.11.2020r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 17 lis 2020 08:00
Data opublikowania: wtorek, 17 lis 2020 08:01
Opublikował(a): Izabela Grabowska
Zaakceptował(a): Izabela Grabowska
Artykuł był czytany: 49 razy

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WSTII.420.1.47.2020.RŚ z dn. 16.11.2020
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 17 lis 2020 07:56
Data opublikowania: wtorek, 17 lis 2020 07:59
Opublikował(a): Izabela Grabowska
Zaakceptował(a): Izabela Grabowska
Artykuł był czytany: 39 razy