BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

piątek, 17 sty 2020 10:53
dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1 MW wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami infrastruktury technicznej na działce nr ewidencyjny 260 położonej w obrębie Orlikowo, gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj. podlaskie’’.

Obwieszczenie

wtorek, 22 paź 2019 12:31
BIOŚ.6220.7.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ewid. 44/3, 45 obręb ewidencyjny Siestrzanki, gm. Jedwabne’’.

Plan kontroli w zakresie realizacji sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2019 r.

czwartek, 17 sty 2019 11:34

Plan kontroli w zakresie realizacji sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2018 r.

piątek, 5 sty 2018 13:05

ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH WYCINKI DRZEW

środa, 12 lip 2017 11:58

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY JEDWABNE

środa, 24 sie 2016 10:22
Gmina Jedwabne informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jedwabne” jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW”, Część 1 – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jedwabne za 2015 rok (w porównaniu do 2014 roku)

poniedziałek, 16 maj 2016 09:48

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jedwabne za 2014 rok (z uwzględnieniem roku 2013)

poniedziałek, 1 cze 2015 14:02

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

czwartek, 13 cze 2013 10:43
Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w zakresie sprawozdawczości związanej z korzystaniem ze środowiska. Wszelkie szczegółowe dane dostępne są na stronie www.wrotapodlasia.pl lub w Departamencie Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.