BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: ,,Budowa budynku inwentarskiego o planowanej obsadzie do 101 DJP (łącznie w gospodarstwie do 110 DJP) w systemie chowu bezściołowego i ściołowego wraz ze zbiornikiem wewnętrznym podrusztowym na gnojowicę o pojemności do 3000 m3 na działce o nr geod. 124 położonej we wsi Pluty, gm. Jedwabne’’
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 19 lip 2024 10:43
Data opublikowania: piątek, 19 lip 2024 10:46
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Monika Dzierżyk
Zaakceptował(a): Monika Dzierżyk
Artykuł był czytany: 27 razy

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BIOŚ.6220.4.2024.A.K z dnia 27.06.2024 r. o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1914B Pieńki Borowe – DW 668 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 27 cze 2024 11:51
Data opublikowania: czwartek, 27 cze 2024 11:54
Wytwarzający informację: Aneta Kamińska
Opublikował(a): Adrian Górski
Zaakceptował(a): Adrian Górski
Artykuł był czytany: 140 razy

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej

w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak BIOŚ.6220.1.2024.A.K z dnia 11.03.2024 r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 25 cze 2024 14:39
Data opublikowania: wtorek, 25 cze 2024 14:41
Wytwarzający informację: Aneta Kamińska
Opublikował(a): Adrian Górski
Zaakceptował(a): Adrian Górski
Artykuł był czytany: 175 razy

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Augustowie

znak BA.ZUZ.4210.85.2.2024 z dnia 18.06.2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 20 cze 2024 13:32
Data opublikowania: czwartek, 20 cze 2024 13:35
Wytwarzający informację: Aneta Kamińska
Opublikował(a): Adrian Górski
Zaakceptował(a): Adrian Górski
Artykuł był czytany: 233 razy

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BIOŚ.6220.2.2024.A.K z dnia 09.04.2024 r. o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa jałownika oraz stodoły, ze zmianą sposobu użytkowania, w gospodarstwie o docelowej, maksymalnej obsadzie ok. 104,0 DJP w mieszanym systemie chowu, na działce nr 16 we wsi Olszewo - Góra, gm. Jedwabne, powiat łomżyński, woj. podlaskie”
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 9 kwi 2024 11:47
Data opublikowania: wtorek, 9 kwi 2024 11:50
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 665 razy

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr BIOŚ.6220.3.2024.A.K z dnia 04.04.2024 r. o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1932B na terenie gminy Jedwabne w powiecie łomżyńskim”.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 4 kwi 2024 12:34
Data opublikowania: czwartek, 4 kwi 2024 12:36
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 792 razy

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży z dnia 02.04.2024r.

dot. umorzenia postepowania odwoławczego dot. decyzji BIOŚ.6220.1.2024
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 4 kwi 2024 10:53
Data opublikowania: czwartek, 4 kwi 2024 11:11
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 839 razy

Obwieszczenie znak BIOŚ.6220.1.2024.A.K z dnia 28.03.2024 o wniesieniu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Zbieraniu, magazynowaniu i przetwarzaniu odpadów na działce o nr geod. 5 w miejscowości Kaimy, gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj. podlaskie”
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 28 mar 2024 12:41
Data opublikowania: czwartek, 28 mar 2024 12:43
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 874 razy

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr BIOŚ.6220.1.2024.A.K. z dnia 11.03.2024 r. o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia pn. ,,Zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów na działce o nr geod. 5 w miejscowości Kaimy, gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj. podlaskie”
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 11 mar 2024 11:49
Data opublikowania: poniedziałek, 11 mar 2024 11:53
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 1098 razy

Zawiadomienie – obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu pełnego materiału dowodowego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa i przebudowa jałownika oraz stodoły, ze zmianą sposobu użytkowania, w gospodarstwie o docelowej, maksymalnej obsadzie ok. 104,0 DJP w mieszanym systemie chowu, na działce nr 16 we wsi Olszewo - Góra, gm. Jedwabne, powiat łomżyński, woj. podlaskie”
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 4 mar 2024 14:32
Data opublikowania: poniedziałek, 4 mar 2024 14:34
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 976 razy

Zawiadomienie – obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu pełnego materiału dowodowego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1932B na terenie gminy Jedwabne w powiecie łomżyńskim”
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 1 mar 2024 10:31
Data opublikowania: piątek, 1 mar 2024 10:32
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 1048 razy

OBWIESZCZENIE znak BIOŚ.6220.3.2024 o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1932B na terenie gminy Jedwabne w powiecie łomżyńskim”
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 9 lut 2024 11:39
Data opublikowania: piątek, 9 lut 2024 11:42
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 1527 razy

Zawiadomienie – obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu pełnego materiału dowodowego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: ,,Zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów na działce o nr geod. 5 w miejscowości Kaimy, gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj. podlaskie”
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 8 lut 2024 11:02
Data opublikowania: czwartek, 8 lut 2024 11:05
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 1601 razy

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr BIOŚ.6220.10.2023 z dnia 05.02.2024 r. o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa gospodarstwa rolnego o oborę dla bydła o obsadzie 46,9 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 478/4 i 478/6 w Jedwabnem, miasto Jedwabne, powiat łomżyński, województwo podlaskie’’
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 5 lut 2024 12:06
Data opublikowania: poniedziałek, 5 lut 2024 12:08
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 1488 razy

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa i przebudowa jałownika oraz stodoły, ze zmianą sposobu użytkowania, w gospodarstwie o docelowej, maksymalnej obsadzie ok. 104,0 DJP w mieszanym systemie chowu, na działce nr 16 we wsi Olszewo - Góra, gm. Jedwabne, powiat łomżyński, woj. podlaskie”.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 25 sty 2024 11:26
Data opublikowania: czwartek, 25 sty 2024 11:27
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 1658 razy

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: ,,Zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów na działce o nr geod. 5 w miejscowości Kaimy, gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj. podlaskie”
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 16 sty 2024 14:24
Data opublikowania: wtorek, 16 sty 2024 14:26
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 1360 razy

Zawiadomienie – obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu pełnego materiału dowodowego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa gospodarstwa rolnego o oborę dla bydła o obsadzie 46,9 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 478/4 i 478/6 w Jedwabnem, miasto Jedwabne, powiat łomżyński, województwo podlaskie’’.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 9 sty 2024 10:54
Data opublikowania: wtorek, 9 sty 2024 10:56
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 1429 razy

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Ostrołęce o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni SW1, zlokalizowanej na działce o nr ew. 24/4 obręb Kaimy.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 19 gru 2023 08:58
Data opublikowania: wtorek, 19 gru 2023 09:01
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 1915 razy

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa gospodarstwa rolnego o oborę dla bydła o obsadzie 46,9 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 478/4 i 478/6 w Jedwabnem, miasto Jedwabne, powiat łomżyński, województwo podlaskie’’
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 13 gru 2023 09:56
Data opublikowania: środa, 13 gru 2023 10:00
Data edycji: środa, 13 gru 2023 11:07
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 1486 razy
Ilość edycji: 1

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak BIOŚ.6220.9.2023.A.K z dnia 26.10.2023 r.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 1 gru 2023 15:07
Data opublikowania: piątek, 1 gru 2023 15:09
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 1465 razy

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr BIOŚ.6220.8.2023 z dnia 03.11.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia pn. „Hodowla bydła w gospodarstwie o docelowej, maksymalnej obsadzie ok. 95,0 DJP na działce nr 18/3, nr 19/5 i nr 19/6 we wsi Szostaki, gm. Jedwabne, pow. Łomżyński, woj. podlaskie’’
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 3 lis 2023 13:24
Data opublikowania: piątek, 3 lis 2023 13:26
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 1574 razy

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr BIOŚ.6220.9.2023 z dnia 26.10.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku składowego rolniczego (stodoły) i budynku gospodarczego na budynki pod działalność gospodarczą polegającą na segregacji, magazynowaniu i przetwarzaniu odpadów z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, wraz z zagospodarowaniem terenu części działek nr 4 i 5 w miejscowości Kaimy, gmina Jedwabne pod działalność usługową”
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 26 paź 2023 14:30
Data opublikowania: czwartek, 26 paź 2023 14:36
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 1685 razy

Zawiadomienie – obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu pełnego materiału dowodowego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: „Hodowla bydła w gospodarstwie o docelowej, maksymalnej obsadzie ok. 95,0 DJP na działce nr 18/3, nr 19/5 i nr 19/6 we wsi Szostaki, gm. Jedwabne, pow. Łomżyński, woj. podlaskie’’.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 6 paź 2023 10:23
Data opublikowania: piątek, 6 paź 2023 10:24
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 1775 razy

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr BIOŚ.6220.7.2023 z dnia 02.10.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa obory bezściołowej o obsadzie ok. 90 DJP, podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności ok. 900,00 m3 oraz zbiornika na ścieki socjalne o pojemności ok. 10,0 – 12,0 m3 w gospodarstwie o docelowej, maksymalnej obsadzie ok. 90,0 DJP, na działce nr 95 we wsi Chrostowo, gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj. podlaskie”
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 2 paź 2023 15:05
Data opublikowania: poniedziałek, 2 paź 2023 15:08
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 1764 razy

Zawiadomienie – obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu pełnego materiału dowodowego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku składowego rolniczego (stodoły) i budynku gospodarczego na budynki pod działalność gospodarczą polegającą na segregacji, magazynowaniu i przetwarzaniu odpadów z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, wraz z zagospodarowaniem terenu części działek nr 4 i 5 w miejscowości Kaimy, gmina Jedwabne pod działalność usługową”.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 27 wrz 2023 14:48
Data opublikowania: środa, 27 wrz 2023 15:08
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 1857 razy

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: „Zmiana sposobu użytkowania budynku składowego rolniczego (stodoły) i budynku gospodarczego na budynki pod działalność gospodarczą polegającą na segregacji, magazynowaniu i przetwarzaniu odpadów z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, wraz z zagospodarowaniem terenu części działek nr 4 i 5 w miejscowości Kaimy, gmina Jedwabne pod działalność usługową”
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 6 wrz 2023 11:44
Data opublikowania: środa, 6 wrz 2023 11:45
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 1864 razy

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: „Hodowla bydła w gospodarstwie o docelowej, maksymalnej obsadzie ok. 95,0 DJP na działce nr 18/3, nr 19/5 i nr 19/6 we wsi Szostaki, gm. Jedwabne, pow. Łomżyński, woj. podlaskie’’.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 31 sie 2023 15:27
Data opublikowania: czwartek, 31 sie 2023 15:29
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 1891 razy

Zawiadomienie – obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu pełnego materiału dowodowego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa obory bezściołowej o obsadzie ok. 90 DJP, podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności ok. 900,00 m3 oraz zbiornika na ścieki socjalne o pojemności ok. 10,0 – 12,0 m3 w gospodarstwie o docelowej, maksymalnej obsadzie ok. 90,0 DJP, na działce nr 95 we wsi Chrostowo, gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj. podlaskie.”
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 31 sie 2023 15:25
Data opublikowania: czwartek, 31 sie 2023 15:27
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 1798 razy

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr BIOŚ.6220.5.2023 z dnia 25.08.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obory dla bydła opasowego o obsadzie 59,76 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 7/3 w miejscowości Grądy Wielkie, gmina Jedwabne, powiat łomżyński, województwo podlaskie”
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 25 sie 2023 13:13
Data opublikowania: piątek, 25 sie 2023 13:17
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 1852 razy

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr BIOŚ.6220.4.2023 z dnia 10.08.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa budynku inwentarskiego, obory z wewnętrznymi zbiornikami na gnojowicę’’.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 10 sie 2023 14:37
Data opublikowania: czwartek, 10 sie 2023 14:42
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 2002 razy

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa obory bezściołowej o obsadzie ok. 90 DJP, podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności ok. 900,00 m3 oraz zbiornika na ścieki socjalne o pojemności ok. 10,0 – 12,0 m3 w gospodarstwie o docelowej, maksymalnej obsadzie ok. 90,0 DJP, na działce nr 95 we wsi Chrostowo, gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj. podlaskie”
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 9 sie 2023 15:19
Data opublikowania: środa, 9 sie 2023 15:21
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 1915 razy

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr BIOŚ.6220.3.2023 z dnia 08.08.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie 0026 – działka nr 247 w gminie Jedwabne, powiat łomżyński, województwo podlaskie”
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 8 sie 2023 15:10
Data opublikowania: wtorek, 8 sie 2023 15:16
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 1879 razy

Zawiadomienie – obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu pełnego materiału dowodowego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa obory dla bydła opasowego o obsadzie 59,76 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 7/3 w miejscowości Grądy Wielkie, gmina Jedwabne, powiat łomżyński, województwo podlaskie”
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 31 lip 2023 08:51
Data opublikowania: poniedziałek, 31 lip 2023 08:58
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 1905 razy

Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu pełnego materiału dowodowego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie 0026 – działka nr 247 w gminie Jedwabne, powiat łomżyński, województwo podlaskie”
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 13 lip 2023 10:31
Data opublikowania: czwartek, 13 lip 2023 10:33
Data edycji: poniedziałek, 31 lip 2023 08:54
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 1954 razy
Ilość edycji: 1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

dla przedsięwzięcia pn.. „Budowa obory dla bydła opasowego o obsadzie 59,76 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 7/3 w miejscowości Grądy Wielkie, gmina Jedwabne, powiat łomżyński, województwo podlaskie”
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 11 lip 2023 14:34
Data opublikowania: wtorek, 11 lip 2023 14:35
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 1935 razy

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr BIOŚ.6220.2.2023 z dnia 07.07.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku inwentarskiego, obory w mieszanym systemie chowu o 16 stanowisk uwięziowych w systemie bezściołowym z kanałami podrusztowymi o pojemności ok. 180,0 m3 w gospodarstwie o docelowej obsadzie ok. 66,0 DJP, na części działki nr 62 i 63 we wsi Witynie, gm. Jedwabne, pow. Łomżyński, woj. podlaskie”
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 7 lip 2023 09:59
Data opublikowania: piątek, 7 lip 2023 10:05
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 1985 razy

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa budynku inwentarskiego, obory z wewnętrznymi zbiornikami na gnojowicę”, znak: BIOŚ.6220.4.2023
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 26 cze 2023 11:55
Data opublikowania: poniedziałek, 26 cze 2023 12:00
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 2015 razy

Zawiadomienie - obwieszczenie

o zakończeniu postępowania i zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 12 cze 2023 14:14
Data opublikowania: poniedziałek, 12 cze 2023 14:16
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 2147 razy

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku inwentarskiego, obory w mieszanym systemie chowu o 16 stanowisk uwięziowych w systemie bezściołowym z kanałami podrusztowymi o pojemności ok. 180,0 m3 w gospodarstwie o docelowej obsadzie ok. 66,0 DJP, na części działki nr 62 i 63 we wsi Witynie, gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj. podlaskie"
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 9 maj 2023 10:14
Data opublikowania: wtorek, 9 maj 2023 10:23
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 2222 razy

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dnia 20 kwietnia 2023 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na "zmianie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, o powierzchni 0,0764 ha na użytek rolny na działce nr 630 o powierzchni ogólnej 4,4461 ha położonej o obrębie Jedwabne, gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj. podlaskie"
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 21 kwi 2023 12:56
Data opublikowania: piątek, 21 kwi 2023 13:05
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 2253 razy

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr BIOŚ.6220.1.2023 z dnia 09.03.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 1000kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 4m ponad średni poziom terenu wraz z magazynami energii”.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 9 mar 2023 10:16
Data opublikowania: czwartek, 9 mar 2023 10:20
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 2343 razy

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 6 mar 2023 09:17
Data opublikowania: poniedziałek, 6 mar 2023 09:19
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 2333 razy

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

o zakończeniu postępowania i zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 20 lut 2023 09:53
Data opublikowania: poniedziałek, 20 lut 2023 09:56
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 2363 razy

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

o zakończeniu postępowania i zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 28 wrz 2022 13:37
Data opublikowania: środa, 28 wrz 2022 13:39
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 2710 razy

Informacja o wydaniu decyzji znak BIOŚ.6220.4.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie kopaliny ze złoża piasku „Kaimy VI” na terenie działki numer 41/3 w obrębie ewidencyjnym Kaimy, gminie Jedwabne, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim’’
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 15 wrz 2022 11:05
Data opublikowania: czwartek, 15 wrz 2022 11:10
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 2711 razy

Zawiadomienie BI.ZUZ.5.4210.153.2022.MP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Ostrołęce

o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 5 lip 2022 14:22
Data opublikowania: wtorek, 5 lip 2022 14:25
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 2989 razy

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 21 cze 2022 15:13
Data opublikowania: wtorek, 21 cze 2022 15:15
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 3094 razy

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń

na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 15 cze 2022 11:49
Data opublikowania: środa, 15 cze 2022 12:05
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 3114 razy

Decyzja

Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 15 cze 2022 11:44
Data opublikowania: środa, 15 cze 2022 11:48
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 3065 razy

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 31 maj 2022 08:34
Data opublikowania: wtorek, 31 maj 2022 08:36
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 3178 razy

Zawiadomienie BI.ZUZ.1.4210.3.11.2022.AW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Augustowie

o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 28 mar 2022 15:24
Data opublikowania: poniedziałek, 28 mar 2022 15:26
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 3329 razy

Zawiadomienie BI.ZUZ.5.4210.293.2021.MP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Ostrołęce o wydaniu dnia 25.03.2022 r. decyzji znak: BI.ZUZ.5.4210.293.2021.MP

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 28 mar 2022 15:20
Data opublikowania: poniedziałek, 28 mar 2022 15:24
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 3314 razy

Zawiadomienie – obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu pełnego materiału dowodowego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1914B Pieńki Borowe – DW 668 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 29 maj 2024 12:35
Data opublikowania: środa, 29 maj 2024 12:36
Wytwarzający informację: Aneta Kamińska
Opublikował(a): Adrian Górski
Zaakceptował(a): Adrian Górski
Artykuł był czytany: 466 razy

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

Dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 1000kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 4m ponad średni poziom terenu wraz z magazynami energii”.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 27 sty 2023 09:18
Data opublikowania: piątek, 27 sty 2023 09:22
Wytwarzający informację: Monika Serafińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 2416 razy

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk o zakończeniu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 7 lip 2022 12:14
Data opublikowania: czwartek, 7 lip 2022 12:16
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 3063 razy

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak BIOŚ.6220.14.2021.A.K

z dnia 02.08.2021 r. dla przedsięwzięcia pn. Budowa do 5 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5MW realizowanych w granicach działki o nr ew. 12 obręb 0043 Kolonia Grabnik (woj. podlaskie, gm. Jedwabne) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem’’.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 25 sie 2021 14:12
Data opublikowania: środa, 25 sie 2021 14:14
Wytwarzający informację: Aneta Kamińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 3948 razy

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak BIOŚ.6220.13.2021.A.K z dnia 02.08.2021 r.

dla przedsięwzięcia pn. „Budowie do 6 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6MW realizowanych w granicach części działki o nr ew. 34/2 obręb 0005 Bronaki-Pietrasze (woj. podlaskie, gm. Jedwabne) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem’’
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 25 sie 2021 14:08
Data opublikowania: środa, 25 sie 2021 14:10
Wytwarzający informację: Aneta Kamińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 4031 razy

Zawiadomienie BI.ZUZ.5.4210.109.2021.DK Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Ostrołęce

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 20 lip 2021 13:01
Data opublikowania: wtorek, 20 lip 2021 13:05
Wytwarzający informację: Aneta Kamińska
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 4062 razy

Plan kontroli w zakresie realizacji sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 r.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 18 sty 2021 13:01
Data opublikowania: poniedziałek, 18 sty 2021 13:03
Wytwarzający informację: Sylwia Włodkowska
Opublikował(a): Izabela Grabowska
Zaakceptował(a): Izabela Grabowska
Artykuł był czytany: 4290 razy