BIP Gminy Jedwabne

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEDWABNE

czwartek, 14 sty 2016 13:16
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016.
Czytaj całość

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEDWABNE

środa, 10 paź 2012 10:42
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W ROKU 2013
Czytaj całość

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEDWABNE

wtorek, 17 kwi 2012 10:46
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W ROKU 2012
Czytaj całość

GMINNY PROGRAM

wtorek, 24 sty 2012 08:15
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012
Czytaj całość

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEDWABNE

środa, 16 lut 2011 12:29
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W ROKU 2011
Czytaj całość