BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

XIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem

Data powstania: poniedziałek, 20 kwi 2020 16:28
Data opublikowania: poniedziałek, 20 kwi 2020 16:29
Opublikował(a): Bogdan Iwanowski
Zaakceptował(a): Bogdan Iwanowski
Artykuł był czytany: 6722 razy

Wiadomości

OBWIESZCZENIE

czwartek, 4 cze 2020 15:07
o zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia Gminie Jedwabne pozwoleń wodnoprawnych na rozbiórkę, przebudowę, wykonanie przepustów oraz przebudowę i wykonanie rowów przydrożnych w ramach zadania: „Przebudowa dróg gminnych we wsi Brzostowo na odcinkach o łącznej długości 1408,22 m".

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

czwartek, 4 cze 2020 11:22
na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ewid. 241/2, 241/4, obręb ewidencyjny Nadbory, położonych w gminie Jedwabne”.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

czwartek, 4 cze 2020 11:21
na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid. 42/2, obręb ewidencyjny Bronaki-Pietrasze, gm. Jedwabne”.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

środa, 3 cze 2020 12:53
na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid. 52/2, 53/1 obręb Chrostowo, położonej w gminie Jedwabne’’.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

środa, 3 cze 2020 12:51
na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ewid. 48, 49, 50, 51/1, obręb ewidencyjny Chrostowo, położonej w gm. Jedwabne’’.

Raport o stanie Gminy Jedwabne za 2019 rok

poniedziałek, 1 cze 2020 14:51
Raport o stanie Gminy Jedwabne za 2019 rok

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

czwartek, 28 maj 2020 13:35
Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO

wtorek, 26 maj 2020 13:06

AKTUALNE ZASADY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

piątek, 22 maj 2020 14:49
od dnia 25 maja 2020 roku

BURMISTRZ JEDWABNEGO OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

czwartek, 21 maj 2020 08:19

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

wtorek, 19 maj 2020 12:30
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid. 39, obręb ewidencyjny Bartki, położonej w gminie Jedwabne”.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

wtorek, 19 maj 2020 12:29
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid. 34, obręb Bartki, położonej w gminie Jedwabne”.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

wtorek, 19 maj 2020 12:27
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid. 63/2, obręb Kubrzany, położonej w gminie Jedwabne”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

wtorek, 12 maj 2020 09:09
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie terenów rekreacyjnych przy ul. Plac 250-lecia w Jedwabnem oraz w miejscowości Pawełki, gm. Jedwabne

Raport o stanie Gminy Jedwabne za 2018 rok

poniedziałek, 10 cze 2019 12:21
Raport o stanie Gminy Jedwabne za 2018 rok