BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

czwartek, 11 lut 2010 10:04
Spis formularzy E - karty informacyjne dla: - raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, - analiz porealizacyjnych, - przeglądów ekologicznych, - raportów o bezpieczeństwie, - dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych, - informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, - dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

czwartek, 11 lut 2010 09:55
Spis formularzy B – postanowienie i decyzje

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

czwartek, 11 lut 2010 09:33
Spis formularzy A - karty informacyjne dla: - wniosków o wydanie decyzji, - wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, - wniosków o ustalenie programu dostosowawczego