BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 79/2015

Burmistrza Jedwabnego z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jedwabnem

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Jedwabnem stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 16/2015 Burmistrza Jedwabnego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jedwabnem wprowadzam następujące zmiany:

 

  1. W § 8 ust. 1 punkt 7) otrzymuje nowe brzmienie:

 „7).  sekretarka (2 etaty)”.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data powstania: piątek, 29 sty 2016 13:47
Data opublikowania: piątek, 29 sty 2016 13:49
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1696 razy