BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Spis formularzy B:
- postanowienia,
- decyzje

Nr kolejny karty

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu

Dane podmiotu

B/1/06

Postanowienie Burmistrza Jedwabnego o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dotyczące realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie nawierzchni dróg gminnych nr 104680B Nadbory – Biodry i nr 104682B Biodry – Biodry Kolonia – do drogi powiatowej nr 1966B Wagi – Chrostowo – Chyliny – droga pow. od km 0+000,00 do km 1+460,00 o łącznej długości 1,460 km obejmującej działki o nr ew. 153/3, 155, 156, 214, 342/1, 99/3 i 98.


Gmina Jedwabne

ul. Żwirki i Wigury 3

18-420 JEDWABNE

B/2/06

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie nawierzchni dróg gminnych nr 104680B Nadbory – Biodry i nr 104682B Biodry – Biodry Kolonia – do drogi powiatowej nr 1966B Wagi – Chrostowo – Chyliny – droga pow. od km 0+000,00 do km 1+460,00 o łącznej długości 1,460 km obejmującej działki o nr ew. 153/3, 155, 156, 214, 342/1, 99/3 i 98 wydana przez Burmistrza Jedwabnego

Gmina Jedwabne ul. Żwirki i Wigury 3 18-420 JEDWABNE

B/3/06

Postanowienie Burmistrza Jedwabnego o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dotyczące realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 104657B Konopki Chude – Witynie odcinek o długości 1+150,40km obejmującej działki o nr ew. 26, 63, 2/1, 181, 182 i 183.


Gmina Jedwabne ul. Żwirki i Wigury 3 18-420 JEDWABNE

B/4/06

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody wydana przez Burmistrza Jedwabnego na realizację przedsięwzięcia polegającego przebudowie drogi gminnej Nr 104657B Konopki Chude – Witynie odcinek o długości 1+150,40km obejmującej działki o nr ew. 26, 63, 2/1, 181, 182 i 183

Gmina Jedwabne ul. Żwirki i Wigury 3 18-420 JEDWABNE

B/5/06

Postanowienie Burmistrza Jedwabnego o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dotyczące realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku – obory o obsadzie 74,1 DJP(w tym 44,4 DJP w systemie ściółkowym płytkim, 14,9 DJP w systemie bezściółkowym oraz 14,8 DJP w systemie ściółkowym głębokim) wraz ze zbiornikiem na gnojówkę, gnojowicę oraz płytę gnojową na działkach o nr ewidencyjnych 9, 10,11 położonych w miejscowości Konopki Chude 10

Dariusz Janusz Rogowski zam. Konopki Chude 10

18-420 JEDWABNE


B/6/06

Decyzja na usunięcie 9 szt. drzew rosnących na posesji wnioskodawcy

Teresa Kwiek

Grądy Wielkie 6

18-420 JEDWABNE

B/7/06

Decyzja na usunięcie 31 szt. drzew rosnących w ciągu dróg powiatowych Kossaki-Olszewo Góra, Jurzec-Kossaki-Jedwabne; Wizna –Kotowo Plac-Jedwabne; Stryjaki-Karwowo; Jedwabne-Supy -Dusze

Zarząd Dróg Powiatowych

Ul. Poligonowa 30

18-400 ŁOMŻA

B/8/06

Postanowienie Burmistrza Jedwabnego o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dotyczące realizacji przedsięwzięcia , którego przedmiotem jest :

  1. Podział nieruchomości zabudowanej /szkoła podstawowa/ w celu wydzielenia odrębnej działki w związku z lokalizacją celu publicznego;

  2. Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku szkoły /zlokalizowanego na wyodrębnionej działce/ na:

- części budynku na stację wodociągową,

- części budynku na świetlicę wiejską;

3) Budowa urządzeń związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej, w tym między innymi : 2 zbiorniki wyrównawcze na wodę pitną wraz z infrastrukturą techniczną

- osadnik popłuczyn wraz z kanalizacją odprowadzającą ścieki popłuczyn do istniejącego rowu

- zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne o pojemności 8,7m³,

4) Budowa przyłącza elektroenergetycznego zasilającego stację wodociągową


na działkach o nr ew. 144, 247/3, 262/2, 158/1 w obrębie miejscowości OrlikowoGmina Jedwabne

ul. Żwirki i Wigury 3

18-420 JEDWABNE

B/9/06

Postanowienie Burmistrza Jedwabnego o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dotyczące realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie:

- kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w ulicach: Przytulska, Skłodowska, Polna, Wjazd, Stary Rynek oraz przyłączy w ulicy Wesołej

- kanalizacji deszczowej w ulicach : Przytulska , Łomżyńska, Wesoła , Piękna , Plac 250-lecia;

- odcinków wodociągu wraz z przyłączami w ulicy Wesołej (spięcie wodociągu w ul. Łomżyńskiej ze Spółdzielczą) oraz w ulicy Wjazd na działkach o nr ew.: 510, 530/3; 530/6; 530/5; 533; 502; 393; 401; 403; 406/2; 501; 713; 715; 532/22;716; 717;718; 725; 726; 731; 735; 739; 499; 1448; 495; 494; 492; 1449; 1450; 491; 490; 488; 487; 485; 481; 480; 479; 740; 743; 742; 741; 744; 747; 746; 745; 765; 782; 770; 769; 771; 477; 476; 475; 462/1; 473; 472; 772; 773; 774/1; 777; 778; 805; 471; 470/1; 468/1; 467; 464; 1458; 1456/31; 205; 1208; 1240/18; 1241; 1284; 1249; 1284; 1286; 1287; 1480; 1481; 1482; 1483; 1484; 1485; 1486; 1487; 1489; 1490/1; 532/18; 543/1; 543/6; 532/39; 1145/2; 728/2; 732/3; 733; 737; 328; 1471 położonych w obrębie miasta Jedwabne


Gmina Jedwabne

ul. Żwirki i Wigury 3

18-420 JEDWABNE

B/10/06

Postanowienie Burmistrza Jedwabnego o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dotyczące realizacji przedsięwzięcia, którego przedmiotem jest :

Budowa sieci wodociągowej i budowa przyłączy do zabudowań gospodarstw domowych przewidzianych do realizacji na terenach położonych we wsiach : Orlikowo, Pawełki, Stryjaki, Olszewo Góra, Karwowo Wszebory, Konopki Tłuste, Konopki Chude, Witynie i Borawskie


Gmina Jedwabne

ul. Żwirki i Wigury 3

18-420 JEDWABNE

B/11/06

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, którego przedmiotem jest :


  1. Podział nieruchomości zabudowanej /szkoła podstawowa/ w celu wydzielenia odrębnej działki w związku z lokalizacją celu publicznego;

  2. Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku szkoły /zlokalizowanego na wyodrębnionej działce/ na:

- części budynku na stację wodociągową,

- części budynku na świetlicę wiejską;

3) Budowa urządzeń związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej, w tym między innymi : 2 zbiorniki wyrównawcze na wodę pitną wraz z infrastrukturą techniczną

- osadnik popłuczyn wraz z kanalizacją odprowadzającą ścieki popłuczyn do istniejącego rowu

- zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne o pojemności 8,7m³,

4) Budowa przyłącza elektroenergetycznego zasilającego stację wodociągową


na działkach o nr ew. 144, 247/3, 262/2, 158/1 w obrębie miejscowości Orlikowo


Gmina Jedwabne

ul. Żwirki i Wigury 3

18-420 JEDWABNE

B/12/06

Decyzja na wycinkę - 873szt drzew i 2 314m² krzewów i zagajników

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ul. Elewatorska 6

15-620 BIAŁYSTOK

B/13/06

Decyzja na wycinkę drzewa – kasztanowca (1szt.) rosnącego na posesji wnioskodawcy

Marian Zajkowski

Stryjaki 11

18-420 JEDWABE

B/14/06

Decyzja na wycinkę drzewa – lipy (1szt.) rosnącej na posesji wnioskodawcy

Urszula Grądzka

Kotowo Plac 25

18-420 JEDWABNE

B/15/06

Decyzja na wycinkę drzew – topoli (10 szt.) rosnących na posesji wnioskodawcy

Tadeusz Włodkowski

Ul. Piękna 15

18-420 JEDWABNE

B/16/06

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku – obory o obsadzie 74,1 DJP(w tym 44,4 DJP w systemie ściółkowym płytkim, 14,9 DJP w systemie bezściółkowym oraz 14,8 DJP w systemie ściółkowym głębokim) wraz ze zbiornikiem na gnojówkę, gnojowicę oraz płytę gnojową na działkach o nr ewidencyjnych 9, 10,11 położonych w miejscowości Konopki Chude 10

Dariusz Janusz Rogowski zam. Konopki Chude 10

18-420 JEDWABNE

B/17/06

Postanowienie Burmistrza Jedwabnego o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dotyczące realizacji przedsięwzięcia polegającego rozbudowie obory do obsady docelowej 62,4DJP (29DJP w systemie ściółkowym płytkim, 26DJP w systemie bezściółkowym oraz 7,4DJP w systemie ściółkowym głębokim) wraz ze zbiornikiem na gnojówkę , gnojowicę (kanały podrusztowe) oraz płytę gnojową zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 142 położonej w miejscowości Kąty

Jan Czarnecki zam. Kąty 21

18-423 JEDWABNE


B/18/06

Postanowienie Burmistrza Jedwabnego o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dotyczące realizacji przedsięwzięcia polegającego na odbudowie i rozbudowie istniejącej stacji paliw PKN ORLEN nr 1139 w Jedwabnem przy ulicy Przytulskiej na działkach o nr ewidencyjnych 532/11, 532/22 i 1447 położonych w obrębie miasta Jedwabne

Przedstawiciel Biura Projektów „PROJEKT SYSTEM”

Pan Adam Maciejewski działający w imieniu PKN ORLEN Spółka akcyjna ul. Chemików 7 09-411 PŁOCK


B/19/06

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie:

- kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w ulicach: Przytulska, Skłodowska, Polna, Wjazd, Stary Rynek oraz przyłączy w ulicy Wesołej

- kanalizacji deszczowej w ulicach : Przytulska , Łomżyńska, Wesoła , Piękna , Plac 250-lecia;

- odcinków wodociągu wraz z przyłączami w ulicy Wesołej (spięcie wodociągu w ul. Łomżyńskiej ze Spółdzielczą) oraz w ulicy Wjazd na działkach o nr ew.: 510, 530/3; 530/6; 530/5; 533; 502; 393; 401; 403; 406/2; 501; 713; 715; 532/22;716; 717;718; 725; 726; 731; 735; 739; 499; 1448; 495; 494; 492; 1449; 1450; 491; 490; 488; 487; 485; 481; 480; 479; 740; 743; 742; 741; 744; 747; 746; 745; 765; 782; 770; 769; 771; 477; 476; 475; 462/1; 473; 472; 772; 773; 774/1; 777; 778; 805; 471; 470/1; 468/1; 467; 464; 1458; 1456/31; 205; 1208; 1240/18; 1241; 1284; 1249; 1284; 1286; 1287; 1480; 1481; 1482; 1483; 1484; 1485; 1486; 1487; 1489; 1490/1; 532/18; 543/1; 543/6; 532/39; 1145/2; 728/2; 732/3; 733; 737; 328; 1471

Gmina Jedwabne

ul. Żwirki i Wigury 3

18-420 JEDWABNE

B/20/06

Decyzja na wycinkę drzew – 3 szt. lip, 2 szt. akacji rosnących na posesji wnioskodawcy

Bogdan Janczewski

Janczewo 9

18-420 JEDWABNE

B/21/06

Postanowienie Burmistrza Jedwabnego o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dotyczące realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu wraz z dojazdami przez rzekę Cetnę w miejscowości Makowskie w ciągu drogi powiatowej nr 1925B Jedwabne – Grądy – Makowskie – Burzyn w km 7+750 na działkach o nr ewidencyjnych 199, 189, 195, 131, 85 i 96/3 położonych w obrębie gruntów miejscowości Makowskie.


Zarząd Dróg Powiatowych

Ul. Poligonowa 30

18-400 ŁOMŻA

B/22/06

Decyzja na wycinkę drzew – jesionu 2 szt.

Ks. Jerzy Dembiński

Parafia Rzymskokatolicka św. Jakuba

18-420 JEDWABNE

B/23/06

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie:

Budowie sieci wodociągowej i budowie przyłączy do zabudowań gospodarstw domowych przewidzianych do realizacji na terenach położonych we wsiach : Orlikowo, Pawełki, Stryjaki, Olszewo Góra, Karwowo Wszebory, Konopki Tłuste, Konopki Chude, Witynie i Borawskie

Gmina Jedwabne

ul. Żwirki i Wigury 3

18-420 JEDWABNE

B/24/06

Postanowienie o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dotyczące realizacji przedsięwzięcia , którego przedmiotem jest:

Budowa sieci wodociągowej relacji Jedwabne – Kubrzany – Biczki obejmującej działki o nr ew. 307, 304, 303, 300, 274, 1/1, 74, 73, 77, 78, 79, 71/1, 81/2, 82, 83, 85/1, 85/2, 86, 89, 90, 91, 92/2, 92/1, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 69, 529/6 położonych w obrębie miejscowości: Biczki, Kubrzany i JedwabneGmina Jedwabne

ul. Żwirki i Wigury 3

18-420 JEDWABNE

B/25/06

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na odbudowie i rozbudowie istniejącej stacji paliw PKN ORLEN nr 1139 w Jedwabnem przy ulicy Przytulskiej na działkach o nr ewidencyjnych 532/11, 532/22 i 1447 położonych w obrębie miasta Jedwabne

Gmina Jedwabne

ul. Żwirki i Wigury 3

18-420 JEDWABNE

B/26/06

Decyzja na wycinkę drzewa- jesionu 1 szt. rosnącego na posesji wnioskodawcy

Antoni Strzegocki

Stryjaki 3

18-420 JEDWABNE

B/27/06

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego /składowo-inwentarskiego/ oraz zamkniętego szczelnego zbiornika na ścieki; na działce o numerze ewidencyjnym 69 położonej w obrębie miejscowości Burzyn


Grażyna Skarczewska

Ul. Polowa 15/57

18-400 ŁOMŻA


B/30/06

Decyzja Burmistrza Jedwabnego o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego rozbudowie obory do obsady docelowej 62,4DJP (29DJP w systemie ściółkowym płytkim, 26DJP w systemie bezściółkowym oraz 7,4DJP w systemie ściółkowym głębokim) wraz ze zbiornikiem na gnojówkę , gnojowicę (kanały podrusztowe) oraz płytę gnojową zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 142 położonej w miejscowości Kąty


Jan Czarnecki zam. Kąty 21

18-423 JEDWABNE


B/31/06

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zamkniętego zbiornika na gnojowicę oraz płyty gnojowej na działkach o nr ewidencyjnych 142/7 i 143/2 położonych w miejscowości Brzostowo 14

Franciszek Mogielnicki

Brzostowo 14

18-420 JEDWABNE


B/32/06

Decyzja na wycinkę drzew (wierzby – 7 szt.) rosnących w ciągu drogi powiatowej nr 1931B Stryjaki – Karwowo Wszebory


Zarząd Dróg Powiatowych

Ul. Poligonowa 30

18-400 ŁOMŻA

B/33/06

Decyzja na wycinkę drzewa (1szt.) – klonu rosnącego na posesji wnioskodawcy


Kazimierz Zejer

Plac Jana Pawła II 10

18-420 JEDWABNE

B/34/06

Decyzja na wycinkę drzewa (2szt.) – modrzewi rosnących na posesji wnioskodawcy


Leon Kalinowski

Ul. Cmentarna 9

18-420 JEDWABNE

B/35/06

Decyzja na wycinkę 2 szt. drzew : – modrzew Ø 85cm i świerk Ø 90 cm - rosnących na posesji wnioskodawcy w m. Jedwabne ul. Wjazd 1

Leszek Prusinowski

Ul. Wesoła 15/4

18-420 JEDWABNE

B/36/06

Decyzja na usunięcie 2 szt. drzew : – kasztan Ø 210 cm i jesion Ø 180 cm - rosnących na posesji wnioskodawcy w m. Jedwabne ul. Wojska Polskiego 4

Bagińska Danuta

Sokoły 27

18-520 STAWISKI


B/37/06

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika na gnojówkę V=70,0m³ i płyty gnojowej P=90m² na działce o nr ewidencyjnym 168/3 położonej w miejscowości Brzostowo 32

Kazimierz Trzaska

Brzostowo 32

18-420 JEDWABNE


B/38/06

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wodociągu relacji Jedwabne – Kubrzany - Biczki na działkach o nr ew. 66, 67, 68/2, 70/2, 70/4, 70/5, 70/6, 81/1, 99, 100, 113, 129, 511, 517, 518, 523, 524, 527, 528/4, 529/5, 529/6, 302, 510, 300, 303, 274, 304, 528/6, 307, 82, 69, 130, 132, 133, 137, 134, 1/1, 78, 81/2, 77, 73, 86, 85/1, 85/2, 92/2, 92/1, 83, 71/1, 89, 79, 95, 93, 116, 97, 96, 74, 91, 90, 94 i 98 w obrębie miejscowości Biczki, Kubrzany i Jedwabne


Gmina Jedwabne

ul. Żwirki i Wigury 3

18-420 JEDWABNE

B/39/06

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie szczelnego zbiornika na gnojówkę o pojemności V=45,00m³ oraz płyty gnojowej o powierzchni 50m² na działkach o nr ewidencyjnych 145/1 i 145/2 położonych w miejscowości Brzostowo 16.


Jerzy Poliński

Brzostowo 16

18-420 JEDWABNE

B/40/06

Decyzja na wycinkę 15 szt drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 668 na odcinku Piątnica Poduchowna – Przytuły – Osowiec od km 12+120 do km 22+700

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży

Ul. Poligonowa 30

18-400 ŁOMŻA


B/41/06

Decyzja na wycinkę 3 szt. lip rosnących na posesji wnioskodawcy

Krzysztof Zejer

Stryjaki 1

18-420 JEDWABNE


Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 19 sty 2006 09:57
Data opublikowania: czwartek, 19 sty 2006 10:02
Data edycji: poniedziałek, 25 wrz 2006 11:57
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 5307 razy
Ilość edycji: 3