BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Spis formularzy A - karty informacyjne dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Nr kolejny karty

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu

Dane podmiotu

A/1/06

Przedsięwzięcie polegające na budowie budynku – obory o obsadzie 74,1 DJP(w tym 44,4 DJP w systemie ściółkowym płytkim, 14,9 DJP w systemie bezściółkowym oraz 14,8 DJP w systemie ściółkowym głębokim) wraz ze zbiornikiem na gnojówkę, gnojowicę oraz płytę gnojową na działkach o nr ewidencyjnych 9, 10,11 położonych w miejscowości Konopki Chude 10 .

Dariusz Rogowski

Konopki Chude 10

18-420 JEDWABNE

A/2/06

Realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie:

- kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w ulicach: Przytulska, Skłodowska, Polna, Wjazd, Stary Rynek oraz przyłączy w ulicy Wesołej

- kanalizacji deszczowej w ulicach : Przytulska , Łomżyńska, Wesoła , Piękna , Plac 250-lecia;

- odcinków wodociągu wraz z przyłączami w ulicy Wesołej (spięcie wodociągu w ul. Łomżyńskiej ze Spółdzielczą) oraz w ulicy Wjazd na działkach o nr ew.: 510, 530/3; 530/6; 530/5; 533; 502; 393; 401; 403; 406/2; 501; 713; 715; 532/22;716; 717;718; 725; 726; 731; 735; 739; 499; 1448; 495; 494; 492; 1449; 1450; 491; 490; 488; 487; 485; 481; 480; 479; 740; 743; 742; 741; 744; 747; 746; 745; 765; 782; 770; 769; 771; 477; 476; 475; 462/1; 473; 472; 772; 773; 774/1; 777; 778; 805; 471; 470/1; 468/1; 467; 464; 1458; 1456/31; 205; 1208; 1240/18; 1241; 1284; 1249; 1284; 1286; 1287; 1480; 1481; 1482; 1483; 1484; 1485; 1486; 1487; 1489; 1490/1; 532/18; 543/1; 543/6; 532/39; 1145/2; 728/2; 732/3; 733; 737; 328; 1471

Gmina Jedwabne ul. Żwirki i Wigury 3 18-420 JEDWABNE

A/3/06

Realizacja przedsięwzięcia , którego przedmiotem jest :

  1. Podział nieruchomości zabudowanej /szkoła podstawowa/ w celu wydzielenia odrębnej działki w związku z lokalizacją celu publicznego;

  2. Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku szkoły /zlokalizowanego na wyodrębnionej działce/ na:

- części budynku na stację wodociągową,

- części budynku na świetlicę wiejską;

3) Budowa urządzeń związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej, w tym między innymi : 2 zbiorniki wyrównawcze na wodę pitną o poj. 200 m³, wraz z infrastrukturą techniczną

- osadnik popłuczyn o poj. 32,4 m³ wraz z kanalizacją odprowadzającą ścieki popłuczyn do istniejącego rowu

- zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne o pojemności 8,7m³, zbiornik bezodpływowy na ścieki z chlorowni o poj. 2m³

4) Budowa przyłącza elektroenergetycznego zasilającego stację wodociągową

na działkach o nr ew. 144, 247/3, 262/2, 158/1 w obrębie miejscowości Orlikowo.


Gmina Jedwabne ul. Żwirki i Wigury 3 18-420 JEDWABNE

A/4/06

Wniosek o usunięcie drzew owocowych z posesji wnioskodawcy

Jan Ostatkiewicz

Ul. Łomżyńska 7

18-420 JEDWABNE

A/5/06

Prośba o podcięcie gałęzi w sposób umożliwiający korzystanie z jezdni z prywatnej posesji Pana Zbigniewa Mrozickiego


A/6/06

Przedsięwzięcie polegające na budowie sieci wodociągowej i budowie przyłączy do zabudowań gospodarstw domowych przewidzianych do realizacji na terenach położonych we wsiach : Orlikowo, Pawełki, Stryjaki, Olszewo Góra, Karwowo Wszebory, Konopki Tłuste, Konopki Chude, Witynie i Borawskie

Gmina Jedwabne ul. Żwirki i Wigury 3 18-420 JEDWABNE

A/7/06

Wniosek o zezwolenie na wycinkę rosnących na posesji wnioskodawcy

Teresa Kwiek

Grądy Wielkie 6

18-420 JEDWABNE

A/8/06

Wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew (31 szt.) rosnących w ciągu dróg powiatowych Nr 1919B Kossaki-Olszewo Góra, Nr 1830 Jurzec Kossaki-Jedwabne, Nr 1961b Wizna – Kotowo Plac-Jedwabne, Nr 1931B Stryjaki-Karwowo, Nr 1834B Jedwabne-Supy-Dusze

Zarząd Dróg Powiatowych

Ul. Poligonowa 30

18-400 ŁOMŻA

A/9/06

Wniosek o zezwolenie na wycinkę drzewa – lipy Ø 290 cm rosnących na posesji wnioskodawcy

Marian Zajkowski

Stryjaki 11

18-420 JEDWABNE

A/10/06

Wniosek o zezwolenie na wycinkę drzewa – lipy Ø 180 cm rosnących na posesji wnioskodawcy

Urszula Grądzka

Kotowo Plac 25

18-420 JEDWABNE

A/11/06

Wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew 873szt i 2 314m2 krzewów i zagajników

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich

Ul. Elewatorska 6

15-620 BIAŁYSTOK

A/12/06

Wniosek o zezwolenie na wycinkę  10szt. drzew - topoli

Tadeusz Włodkowski

Ul. Piękna 15

18-420 JEDWABNE

A/13/06

Przedsięwzięcie polegające na rozbudowie obory do obsady docelowej 62,4DJP (29DJP w systemie ściółkowym płytkim, 26DJP w systemie bezściółkowym oraz 7,4DJP w systemie ściółkowym głębokim) wraz ze zbiornikiem na gnojówkę , gnojowicę (kanały podrusztowe) oraz płytę gnojową zlokalizowane na działce o nr ewidencyjnym 142 położonej w miejscowości Kąty.


Jan Czarnecki

Kąty 21

18-423 PRZYTUŁY

A/14/06

Wniosek o zezwolenie na wycinkę 5 szt. (lipy i akacje) drzew rosnących na posesji wnioskodawcy

Bogdan Janczewski

Janczewo 9

18-420 JEDWABNE

A/15/06

Przedsięwzięcie polegające na odbudowie i rozbudowie istniejącej stacji paliw PKN ORLEN nr 1139 w Jedwabnem przy ulicy Przytulskiej na działkach o nr ewidencyjnych 532/11, 532/22 i 1447 położonych w obrębie miasta Jedwabne


Pan Adam Maciejewski przedstawiciel Biura Projektów „Projekt System” sp. zo.o. ul. Bydgoska 27 86-061 BRZOZA działający w imieniu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A

A/16/06

Realizacja przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu wraz z dojazdami przez rzekę Cetnę w miejscowości Makowskie w ciągu drogi powiatowej nr 1925B Jedwabne – Grądy – Makowskie – Burzyn w km 7+750 na działkach o nr ewidencyjnych 199, 189, 195, 131, 85 i 96/3 położonych w obrębie gruntów miejscowości Makowskie.


Zarząd Dróg Powiatowych

Ul. Poligonowa 30

18-400 ŁOMŻA

A/17/06

Budowa wodociągu relacji Jedwabne-Kubrzany-Biczki na działkach o nr ew. 307, 304, 303, 300, 274, 1/1, 74, 73, 77, 78, 79, 71/1, 81/2, 82, 83, 85/1, 85/2, 86, 89, 90, 91, 92/2, 92/1, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 69, 529/6 w obrębie miejscowości Biczki, Kubrzany i Jedwabne

Urząd Miejski w Jedwabnem ul. Żwirki i Wigury 3 18-420 JEDWABNE

A/18/06

Realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie zamkniętego zbiornika na gnojowicę oraz płyty gnojowej na działkach o nr ewidencyjnych 142/7 i 143/2 położonych w miejscowości Brzostowo 14

Franciszek Mogielnicki

Brzostowo 14

18-420 JEDWABNE

A/19/06

Wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew (2 szt. – jesiony)

Ks. Jerzy Dembiński

Parafia Rzymskokatolicka św. Jakuba

18-420 JEDWABNE

A/20/06

Realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego /składowo-inwentarskiego/ oraz zamkniętego szczelnego zbiornika na ścieki; na działce o numerze ewidencyjnym 69 położonej w obrębie miejscowości Burzyn

Grażyna Skarczewska

Ul. Polowa 15/57

18-400 ŁOMŻA


A/21/06

Wniosek o zezwolenie na wycinkę  1 szt. drzew - jesion

Antoni Strzegocki

Stryjaki 3

18-420 JEDWABNE

A/22/06

Wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew (lipa 2 szt.) rosnących w ciągu drogi powiatowej nr 1920B Mieczki Czarne – Pawełki - Stryjaki

Wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew (lipa 2 szt.) rosnących w ciągu drogi powiatowej nr 1920B Mieczki Czarne – Pawełki - Stryjaki

A/23/06

Wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew (wierzba 7 szt.) rosnących w ciągu drogi powiatowej nr 1931B Stryjaki - Karwowo Wszebory

Zarząd Dróg Powiatowych

Ul. Poligonowa 30

18-400 ŁOMŻA

A/24/06

Wniosek o zezwolenie na wycinkę drzewa klonu (1szt.) rosnącego na posesji wnioskodawcy

Kazimierz Zejer

Plac Jana Pawła II

18-420 JEDWABNE

A/25/06

Wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew - modrzewi (2 szt.) rosnących na posesji wnioskodawcy

Leon Kalinowski

Ul. Cmentarna 9

18-420 JEDWABNE

A/26/06

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika na gnojówkę V=70,0m³ i płyty gnojowej P=90m²na działce o nr ewidencyjnym 168/3 położonych w miejscowości Brzostowo 32.


Kazimierz Trzaska

Brzostowo 32

18-420 JEDWABNE

A/27/06

Wniosek o zezwolenie na wycinkę 2 szt. drzew : – modrzew Ø 85cm i świerk Ø 90 cm - rosnących na posesji wnioskodawcy w m. Jedwabne ul. Wjazd 1

Leszek Prusinowski

Ul. Wesoła 15/4

18-420 JEDWABNE

A/28/06

Wniosek o zezwolenie na wycinkę 2 szt. drzew : – kasztan Ø 210 cm i jesion Ø 180 cm - rosnących na posesji wnioskodawcy w m. Jedwabne ul. Wojska Polskiego 4

Bagińska Danuta

Sokoły 27

18-520 STAWISKI


A/29/06

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie szczelnego zbiornika na gnojówkę o pojemności V=45,00m³ oraz płyty gnojowej o powierzchni 50m² na działkach o nr ewidencyjnych 145/1 i 145/2 położonych w miejscowości Brzostowo 16

Jerzy Poliński

Brzostowo 16

18-420 JEDWABNE

A/30/06

Wniosek o zezwolenie na wycinkę 15 szt drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 668 na odcinku Piątnica Poduchowna – Przytuły – Osowiec od km 12+120 do km 22+700

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży

Ul. Poligonowa 30

18-400 ŁOMŻA


A/31/06

Wniosek o zezwolenie wycinkę 3 szt. lip rosnących na posesji wnioskodawcy

Krzysztof Zejer

Stryjaki 1

18-420 JEDWABNEPliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 7 lip 2006 07:44
Data opublikowania: piątek, 7 lip 2006 07:46
Data edycji: poniedziałek, 25 wrz 2006 11:56
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 5431 razy
Ilość edycji: 1